Na stiahnutie

Zákony

  • Zákon o krátkodobom nájme bytu 98/2014
  • Občiansky zákonník 40/1964

  • Prenájom nehnuteľností – dokumenty

  • Nájomná zmluva podľa Zákona o krátkodobom nájme bytu
  • Protokol o odovzdaní bytu do nájmu nájomcovi

  • Výzva na úhradu nájomného
  • Dohoda o skončení nájmu
  • Výpoveď nájomnej zmluvy