Skip to content
 • Ako si vyberať správnych nájomcov

  Ako prví na Slovensku prinášame do detailov prepracovaný návod na to, ako odhadnúť nájomcu, ktoré signály jeho správania sledovať, ako ho lustrovať (16 legálnych zdrojov lustrácie) a v neposlednom rade 13 vzorových dokumentov, ktorými si posilníte svoju právnu istotu voči budúcim neplatičom.

  chcem vedieť viac >>>
 • Dane a prenájom v praxi

  eBook, ktorý sa stane najpredávanejším medzi prenajímateľmi. Kto ho nebude mať, príde o veľa, hlavne na daniach.
  Optimalizujte si svoje dane. Vysvetlíme si to všetko na príkladoch z praxe a nebude chýbať ani postup na vyplnenie daňové priznania typu B.

  chcem vedieť viac >>>
 • Daňová evidencia v Exceli

  Jednoduché a prehľadné vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov v Exceli.
  Pomôcka na evidovanie:
  - Príjmov a výdavkov
  - Pohľadávok a záväzkov
  - Zásob a majetku

  chcem vedieť viac >>>

“Tak si to zhrňme. Nemal som bohatých rodičov. Nevyhral som milióny. A predsa som sa stal už vo svojich 36. rokoch finančne slobodným vďaka investovaniu do nehnuteľností. “

Fond opráv už môžete dať do daňových výdavkov

Výdavky do fondu opráv pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku sa už považujú za daňový výdavok.

Ako zdaniť príjmy z prenájmu nehnuteľností za rok 2021

Ako neplatiť daň z prenájmu bytu Či už prenajímate celú nehnuteľnosť, alebo len jej časť, ste povinní sa

Daň z nehnuteľností na rok 2022

Ak ste v priebehu roku 2021 kúpili byt a k 1. januáru 2022 ste už boli zapísaný

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Rád by som sa s Vami podelil o spravodaj z dielne Allianz SDSS (link na konci článku)

Príjmy oslobodené od dane do výšky 500 €

sú pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa zahrňujú iba príjmy nad sumu 500 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov

je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 €.

Sadzba dane z príjmov je:

- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 38 553,01 € vrátane
- 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 38 553,01 €.

Posledným dňom lehoty

na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 je 31. marec 2023, ak daňovník nepožiada o odklad daňového priznania za rok 2022.

Nezdaniteľná časť základu dane

na daňovníka sa nemôže uplatniť na pasívne príjmy, medzi ktoré patria aj príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3).

Daňovú stratu nemôže vykázať

fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

© 2023 Prenajimatelia.sk - Všetky práva vyhradené.
Ochrana osobných údajov | Všeobecné obchodné podmienky

Žiadne produkty v košíku.