Skip to content
 • Ako si vyberať správnych nájomcov

  Ako prví na Slovensku prinášame do detailov prepracovaný návod na to, ako odhadnúť nájomcu, ktoré signály jeho správania sledovať, ako ho lustrovať (16 legálnych zdrojov lustrácie) a v neposlednom rade 13 vzorových dokumentov, ktorými si posilníte svoju právnu istotu voči budúcim neplatičom.

  chcem vedieť viac >>>
 • Dane a prenájom v praxi

  eBook, ktorý sa stane najpredávanejším medzi prenajímateľmi. Kto ho nebude mať, príde o veľa, hlavne na daniach.
  Optimalizujte si svoje dane. Vysvetlíme si to všetko na príkladoch z praxe a nebude chýbať ani postup na vyplnenie daňové priznania typu B.

  chcem vedieť viac >>>
 • Daňová evidencia v Exceli

  Jednoduché a prehľadné vedenie daňovej evidencie podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov v Exceli.
  Pomôcka na evidovanie:
  - Príjmov a výdavkov
  - Pohľadávok a záväzkov
  - Zásob a majetku

  chcem vedieť viac >>>

“Tak si to zhrňme. Nemal som bohatých rodičov. Nevyhral som milióny. A predsa som sa stal už vo svojich 36. rokoch finančne slobodným vďaka investovaniu do nehnuteľností. “

Mať prázdny byt je desaťkrát lepšie ako mať v byte zlého nájomníka

Príliš často sa stáva, že v okamihu zúfalstva prijmú prenajímatelia nevhodných nájomníkov. Strata jedného alebo dvoch mesiacov

Investovanie do realít – stávka na istotu!

Snažíte sa zhodnotiť svoje peniaze? Nezabúdajte na to, že úrokové sadzby pri sporiacich účtoch sú momentálne pod

Ako na problémových nájomníkov

Prenajímate byt a riešite problém s neplatiacim nájomcom? Nie ste v tom sami, žiaľ. S týmto problémom sa stretáva až 20%

Daň z nehnuteľností na rok 2021

Ak ste v priebehu roku 2020 kúpili byt a k 1. januáru 2021 ste už boli zapísaný

Príjmy oslobodené od dane do výšky 500 €

sú pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3) a z príležitostných činností. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa zahrňujú iba príjmy nad sumu 500 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov

je povinná podať každá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 €.

Sadzba dane z príjmov je:

- 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 37 163,36 € vrátane
- 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 37 163,36 €.

Posledným dňom lehoty

na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je 31. marec 2021, ak daňovník nepožiada o odklad daňového priznania za rok 2020.

Nezdaniteľná časť základu dane

na daňovníka sa nemôže uplatniť na pasívne príjmy, medzi ktoré patria aj príjmy z prenájmu nehnuteľností, vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti (podľa § 6 ods. 3).

Daňovú stratu nemôže vykázať

fyzická osoba, ktorá si uplatňuje preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov).

© 2021 Prenajimatelia.sk - Všetky práva vyhradené.
Ochrana osobných údajov | Všeobecné obchodné podmienky

Žiadne produkty v košíku.