Ako na problémových nájomníkov

Prenajímate byt a riešite problém s neplatiacim nájomcom? Nie ste v tom sami, žiaľ. S týmto problémom sa stretáva až 20% prenajímateľov. A vôbec nie je jednoduché sa dostať k svojim peniazom a napokon, ak chcete neplatiča dostať preč, ani s jeho vysťahovaním. Stojí za tým mnoho peňazí a mesiace, možno až roky súdnych ťahaníc.

Alebo máte byt, ktorý ste prácne zrekonštruovali a chcete ho dať do prenájmu no obávate sa problémových nájomcov? Internet je plný odstrašujúcich príkladov nájomcov, ktorí na prvý pohľad vyzerali bezproblémovo, no zostala po nich spúšť a veľké finančné škody pre majiteľa prenajatej nehnuteľnosti.

Všetko je riešiteľné. No musíte na to myslieť vopred

Riešenia našťastie existujú. Prinášame vám ich v novom komplexnom e-booku, venovanom špeciálne problematike výberu nájomcov a riešenia problémových situácií aj s konkrétnymi vzormi zmlúv.

  • Ako si preklepnúť nájomníka od hlavy až po päty?
  • Čo sa ho pýtať v rámci telefonického hovoru ešte pred samotnou obhliadkou?
  • Na čo nezabudnúť v rámci osobnej previerky záujemcu pri obhliadke?
  • Aké sú legálne zdroje lustrácie budúceho potenciálneho nájomcu?
  • Kde a akým spôsobom si záujemcu overiť?
  • Na čo všetko myslieť a na čo dať pozor?
  • Akým záujemcom dať stopku hneď na začiatku?

Múdry sa učí zo skúseností iných

Áno, je dôležité overiť si potenciálnych záujemcov z hľadiska ich príjmov, či statusu v zamestnaní, no to, že nájomca dobre zarába Vám nezaručí, že sa bude správať k Vášmu majetku ako k vlastnému. Životná situácia sa môže rýchlo zmeniť. Renomovaný manažér môže zanechať byt v horšom stave ako robotník na stavbe. Z milej rodiny s dieťaťom sa môže stať finančné bremeno, ktoré z bytu nedostanete. Ale práve na to, aby ste sa zbavili obáv a začali na svojej nehnuteľnosti zarábať sme zhrnuli všetky dostupné vedomosti, skúsenosti, tipy a dokumenty, ktoré Vám môžu ušetriť obrovské peniaze. V novom e-booku s príznačným názvom „Zlý nájomník – nočná mora prenajímateľa“ detailne rozoberáme všetky fázy – od filtrácie záujemcov, cez osobné stretnutia a obhliadky až po prípravu naozaj dobrých zmlúv. Samostatnou kapitolou je riešenie rôznych problémových situácií, ktoré už nastali. Ako ich vyriešiť, aká je legislatíva, aké možnosti. Ako sa domôcť svojich peňazí, alebo spravodlivosti.


Prevencia je lacnejšia než liečba. Aj skúsení prenajímatelia sa učia v procese a často sú postavení pred problémy, na ktoré neboli pripravení. My ich skúsenosti zbierame a prinášame Vám ich v našich publikáciách, aby ste sa chybám vyhli už na začiatku a podnikali v prenájme nehnuteľností efektívne. Ak ešte len začínate, alebo ste sa raz – či dvakrát popálili na zlej skúsenosti s nájomníkmi, určite si stiahnite našu najnovšiu publikáciu, ktorú sme chystali veľmi dlho, aby bola tým najpodrobnejším manuálom, ktorý je v súčasnosti jediným svojho druhu na Slovensku. Pamätajte, že najdrahší je Váš čas a nervy!

Neváhajte a objednajte si ju ešte dnes! Rýchlo, pohodlne a v uvádzacej cene priamo TU

Ak ešte váhate, prečítajte si ukážku TU

Čo v eBOOKu nájdete

Návod na to, ako odhadnúť nájomcu, ktoré signály jeho správania sledovať, ako ho lustrovať (16 legálnych zdrojov lustrácie) a v neposlednom rade 13 vzorových dokumentov, ktorými si posilníte svoju právnu istotu voči budúcim neplatičom. Dozviete sa, ako postupovať, keď už neplatiča v byte máte, ako vymáhať dlžné nájomné alebo ako dlžníka vysťahovať z vášho bytu. Komplexné zhrnutie problematiky na 79 stranách!

1. Udržujte si silnú vyjednávaciu pozíciu počas celej doby prenájmu
2. Typy zlých nájomníkov
2.1 Nájomník – Neplatič
2.2 Nájomník – Rebel
2.3 Nájomník – Ničiteľ
2.4 Nájomník – Otrava
2.5 Nájomník – Profesionál
3. Ako sa chrániť pred zlými nájomníkmi
VZOR – Vyhlásenie ručiteľa
4. Ako si preklepnúť nájomníka od hlavy až po päty
4.1 Telefonická previerka záujemcu pred obhliadkou
4.2 Osobná previerka záujemcu pri obhliadke
VZOR – Dotazník pri osobnej previerke záujemcu
4.3 Podrobná lustrácia záujemcu (16 legálnych zdrojov lustrácie)
5. Dajte STOPKU týmto záujemcom hneď na začiatku
6. Ako vysťahovať neplatiča z bytu
VZOR – Dohoda o skončení nájmu bytu
VZOR – Výpoveď z nájmu bytu pre neplatenie nájomného
VZOR – Výzva k vyprataniu bytu
7. Ako sa domôcť peňazí za nájomné
7.1 Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie
7.2 Vymáhanie pohľadávok
7.2.1 Mimosúdna fáza
VZOR: 1 upomienka neplatičovi nájomného
VZOR: 2 upomienka neplatičovi nájomného
VZOR: 3 upomienka neplatičovi nájomného
VZOR: Oznámenie o čerpaní peňažnej zábezpeky
VZOR: Zmenka
VZOR: Uznanie dlhu
VZOR: Uznanie záväzku a splátkový kalendár
VZOR: Predžalobná výzva na zaplatenie dlžnej sumy
7.2.2 Návrh na vydanie platobného rozkazu
VZOR: Platobný rozkaz
7.2.3 Upomínacie konanie
7.2.4 Súdne konanie v prípade odporu zo strany žalovaného
7.2.5 Exekučné konanie
7.2.6 Premlčanie, osobný bankrot
Záver a poďakovanie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *