Investovanie do nehnuteľností a daň z prenájmu

(aktualizované dňa 14. 2. 2022)

Blíži sa marec, mesiac, kedy sa podávajú daňové priznania. Pre Vás, ak prenajímate nehnuteľnosť, to ale nemusí byť strašiak. Ako prví na Slovensku prinášame eBook zameraný na dane prenajímateľov. Konečne budete mať všetko vo vlastných rukách a už sa nenecháte oklamať vašim účtovníkom. Naučíte sa všetko o dani z príjmov z prenájmu.

Na trhu existuje veľa rôznych „guru“, ktorí Vám vysvetlia, aké dobré je investovanie do nehnuteľností, nič viac sa ale k tomu nedozviete. Nedozviete sa, že prenájom vlastnej nehnuteľnosti je dosť veľké riziko a že si vyžaduje skúsenosti, aby ste napokon nemuseli riešiť zdemolovaný byt, či neplatičov.

Nedozviete sa ani to, ako optimalizovať výdavky, čo všetko môže byť daňovo uznateľné a vôbec… nenaučia Vás ani podať si daňové priznanie, ani viesť evidenciu majetku a ani ostatné potrebné veci, v ktorých je takmer každý prenajímateľ začiatočník.

Chyba!

Šetrite už od začiatku. A vstúpte do biznisu pripravení na všetko! Práve preto sme napísali nie obyčajný e-book, slúžiaci len na zber e-mailových adries. Vytvorili sme kompletnú, naozaj hrubú príručku pre tých, ktorí to s prenájmom myslia vážne a chcú sa naučiť všetko, čo možno netušia ani ich účtovníčky. Buďte lepší ako realitní makléri! Veď ide o Vašu nehnuteľnosť!

Čo vás naučí eBook DANE A PRENÁJOM V PRAXI 2021?

  • Naučíte sa viesť daňovú evidenciu, správne určiť, ktoré výdavky sú daňovo uznané a ktoré nie,
  • kedy ide o technické zhodnotenie a kedy o opravy vašej nehnuteľnosti,
  • zaradíte svoj byt do obchodného majetku, vypočítate si odpisy,
  • urobíte si sami daňové priznanie,
  • naučíte sa rôzne finty, ako si optimalizovať svoje dane a mnoho ďalšieho.

Skrátka – ponúkame Vám to najlepšie od realitných maklérov, ekonómov, audítorov, účtovníkov a právnikov v jednej publikácii, jedinej svojho druhu na Slovensku. Lebo chceme, aby ste začali naozaj zarábať a pochopili, že nehnuteľnosti sú jednoducho skvelá a takmer vždy zisková investícia.

Čo v eBooku nájdete?

1. Úvod – Život „Rentiera“ 
1.1 Oplatí sa prenajímať byt? Budú o 10 rokov ceny bytov vyššie? 
1.2 Ako sa mi podarilo zvládnuť finančnú krízu 
1.3 Nepredal som, zarobil som Áno, oplatilo sa mi prenajímať byt a ceny bytov boli o 10 rokov vyššie
2. Investovanie do nehnuteľností 
2.1 Prečo sa oplatí investovať do nehnuteľností? 
2.2 Teraz sa isto pýtate, že ako to súvisí s investovaním do bytov 
2.3 Dôchodkový pilier 
2.4 Vklady na účte 
2.5 Finančné trhy a fondy 
2.6 Investovanie do nehnuteľností 
2.7 Zhrnutie 
2.8 Príklad 
3. Prenajímate byt na čierno? POZOR NA TO! 
4. Povinnosť registrácie na daňovom úrade 
4.1 Kedy sa fyzická osoba musí registrovať na daňovom úrade? 
4.2 Ako prebieha registrácia? 
4.3 Povinnosti prenajímateľa počas a po skončení prenajímania 
4.4 Žiadosť o registráciu – vzor vyplneného tlačiva 
5. Kedy vzniká povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH 
6. Daňová evidencia  podľa § 6 ods 11 ZDP 
6.1 Formulár „Daňová evidencia v Exceli“ 
6.2 Príjmy a výdavky 
6.3 Pohľadávky a záväzky 
6.4 Zásoby a majetok 
6.5 Zoznamy 
6.6 Prehľad Majetku a Záväzkov 
6.7 Prehľad Príjmov a Výdavkov 
6.8 Výpočet Základu dane z prenájmu 
7. Príjmy z prenájmu nehnuteľností 
7.1 Vymedzenie príjmov z prenájmu nehnuteľností 
7.2 Príjem z prenájmu do výšky 500 € je oslobodený od dane z príjmov 
7.3 Musím zdaniť kauciu za byt? 
7.4 Príjmy z prenájmu podľa § 6 ods 3  = pasívne príjmy 
7.5 Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve 
7.6 Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v BSM 
7.7 Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve 
8. Výdavky pri prenájme nehnuteľností 
8.1 Výdavky percentom z príjmov 
8.2 Preukázateľné výdavky 
8.3 Čo je obchodný majetok? 
8.4 Kedy nie je nehnuteľnosť obchodným majetkom? 
8.5 Nehnuteľnosť zaradená v obchodnom majetku 
8.6 Nehnuteľnosť nezaradená v obchodnom majetku 
8.7 Výdavky na nákup zariadenia 
8.8 Výdavky spojené so začatím činnosti 
8.9 Byt bol prenajatý len v niektorých mesiacoch 
8.10 Budú tieto výdavky daňovo uznané 
9. Nehnuteľnosť ako obchodný majetok 
9.1 Kedy zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku 
9.2 Ako rozčleniť kúpnu cenu uvedenú v kúpnej zmluve 
9.3 V akej cene zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku 
9.4 Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku 
9.5 Odpisovanie nehnuteľnosti preradenej z osobného užívania do obchodného majetku 
9.6 Prenájom a odpisy hnuteľného majetku 
9.7 Drobný hmotný majetok 
9.8 Hmotný majetok kúpený a predaný v tom istom roku 
9.9 Formulár „Evidencia majetku v Exceli“ 
9.10 Vyradenie majetku z obchodného majetku 
10. Technické zhodnotenie a opravy 
10.1 Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou majetku 
10.2 Čo je technickým zhodnotením majetku 
10.3 Výdavky na opravy a udržiavanie obchodného majetku 
10.4 Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet odpisov 
10.5 Technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku 
11. Predaj nehnuteľnosti 
11.1 Daňové a odvodové povinnosti pri predaji nehnuteľnosti 
11.2 Oslobodenie príjmu z predaja nehnuteľnosti 
11.3 Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej kúpou 
11.4 Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením 
11.5 Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darovaním 
11.6 Predaj nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) 
11.7 Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve 
11.8 Zdaňovanie príjmov dosiahnutých zámenou nehnuteľností 
11.9 Odvody do zdravotnej poisťovne pri predaji nehnuteľností 
12. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B 
12.1 Povinnosť podať daňové priznanie 
12.2 Dávky sociálneho poistenia oslobodené od dane z príjmov 
12.3 Lehota na podanie daňového priznania 
12.4 Sadzba dane z príjmov pre rok 2021 
12.5 Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2021 
12.6 Daňový bonus na vyživované dieťa za rok 2021 
12.7 Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2021 
12.8 Platenie dane 
12.9 Vyplňovanie tlačiva daňového priznania fyzických osôb typu B 
12.10 Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov FO – vyplnený vzor 
12.11 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B – vyplnený vzor 
13. Prenájom bytov – príklad z praxe 
13.1 Daňová evidencia v praxi 
13.2 Evidencia majetku v praxi 
13.3 Optimalizácia daní a odvodov 
13.4 Súhrnné prehľady a výpočet základu dane z prenájmu 
13.5 Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby 
13.6 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B 
14. Priznanie k dani z nehnuteľnosti 
14.1 Kto musí podať priznanie k dani z nehnuteľnosti 
14.2 Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok 
14.3 Typy daňových priznaní k dani z nehnuteľností 
14.4 Ako vyplniť priznanie 
14.5 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností – príklad z praxe 
15. Záver a poďakovanie 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *